Dopuszczalne zmiany

Kupując gotowy projekt z pracowni DoppelHaus, otrzymujesz od nas standardowo zgodę na następujące zmiany w projekcie:
 • adaptacja budynku do warunków gruntowych i związana z tym zmiana wymiarów fundamentów
 • rezygnacja z budowy piwnicy
 • wprowadzenie podpiwniczenia budynku w dowolnym zakresie
 • realizacja budynku w wersji lustrzanej
 • zmiana kąta nachylenia połaci dachowych do 5⁰
 • zmiana wymiarów, przekrojów lub rozstawów elementów więźby dachowej, wynikająca z dostosowania obiektu do strefy śniegowej lub wiatrowej
 • użycie innych materiałów do wykonania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i stropu przy zachowaniu odpowiednich wymagań konstrukcyjnych i termicznych
 • zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu wymagań ochrony cieplnej obiektu
 • zmiana wymiarów zewnętrznych budynku w zakresie do 5% przy zachowaniu odpowiednich wymagań konstrukcyjnych
 • zmiana wielkości bądź rezygnacja z tarasów i balkonów
 • zmiana kolorystyki budynku
 • miana materiałów wykończeniowych:  posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałości oraz parametrów przenikania ciepła i innych
 • zmiana ilości, wielkości, kształtu i lokalizacji okien i drzwi
 • zmiana w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO i elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm)
 • zmiana wysokości pomieszczeń w zakresie do 15%
 • zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych niekonstrukcyjnych
 • zmiana wielkości garażu lub zmiana funkcji użytkowej garażu
 • dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.
W sprawie innych zmian niż wymienione powyżej skontaktuj się proszę z naszą pracownią.

Adaptacja projektu typowego

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki budowlanej oraz adaptacja dokumentacji projektowej do warunków lokalnych. Projekt zagospodarowania terenu powinien być zgodny z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Uprawniona osoba przygotowująca niniejszy projekt typowy do uzyskania pozwolenia na budowę ma ponadto obowiązek:

 • naniesienia w oryginalnym projekcie trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym przewidzianych zmian lub dołączyć je jako aneks
 • sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie jej adaptacji do lokalnych warunków
 • załączenia wymaganych przez urzędy ewentualnych opinii i uzgodnień (np. dotyczących przyłączy do mediów)
 • podpisania się jako autor adaptacji niniejszej dokumentacji i Projektu Zagospodarowania Terenu.