Regulamin sprzedaży projektów

Informacje ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez sklep internetowy DoppelHaus dostępny pod adresem www.doppelhaus.pl, który prowadzony jest przez firmę DoppelHaus z siedzibą przy ul. Apartamentowej 5/25, 02-495 Warszawa, NIP: 534-206-87-94.
 2. Prezentowane na stronie sklepu produkty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie przez klienta zamówienia nie oznacza automatycznie zawarcia umowy sprzedaży a jedynie złożenie oferty kupna wybranego projektu.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej.
 4. Firma DoppelHaus zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania czasowych akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby złożyć zamówienie należy dokonać wyboru produktu dostępnego na stronie sklepu internetowego, kliknąć przycisk „Zamów” a następnie wypełnić formularz zamówienia.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia.
 4. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania produktu kurierem przez sklep. Modyfikacja zamówienia po tym terminie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Klient może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest wysłanie przez Klienta formularza zamówienia, w którym należy wypełnić wszystkie wymagane przez sklep pola (m.in. dane kontaktowe i adresowe kupującego), oraz przesłanie go do sklepu drogą elektroniczną.
 2. W odpowiedzi na nadesłany formularz zamówienia, sklep internetowy DoppelHaus wyśle na podany w formularzu adres mailowy Klienta potwierdzenie zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia oznacza przystąpienie sklepu do realizacji zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny za zamówiony produkt na konto podane w potwierdzeniu zamówienia i na stronie internetowej w ciągu 5 dni roboczych.
 5. W przeciągu 5 dni roboczych od momentu wpływu na konto zapłaty od Kupującego, sklep internetowy DoppelHaus wyśle kurierem zamówiony produkt na adres do przesyłki podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa sklep internetowy DoppelHaus.
 7. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT oraz wymagana przepisami dokumentacja. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu.
 2. Wysyłka zwracanego projektu odbywa się zawsze na koszt Kupującego. Zwracany projekt musi być w stanie nienaruszonym, czyli bez żadnych wpisów, pieczątek, skreśleń itp.
 3. Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne i gotowe projekty zmieniane indywidualnie na życzenie Kupującego.
 4. Projekt powinien zostać zwrócony w przeciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia przez Kupującego od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia z przyczyny podanej powyżej umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe (zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki).
 6. Sklep internetowy DoppelHaus zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy podana cena projektu domu będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego